دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 21 - 40 از 4,152 نتیجه
از 208
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
استناد و شبهه پژوهشی نهج البلاغه 1223097 2 کارشناسی ارشد معارف اسلامی 01 حسن سجادی پور هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1403/03/29 (14:00 - 16:00)
اسطورهشناسی و اساطیر ایران 1228074 2 کارشناسی ارشد ایران شناسی 01 آرمان بختیاری هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1403/04/13 (08:00 - 10:00)
آشنایی با ادبیات تطبیقی 1216237 2 کارشناسی زبان انگلیسی 01 مصطفی حسینی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1403/04/02 (08:00 - 10:00)
آشنایی با برنامه نویسی کامپیوتر(تکنولوژی آموزشی) 1219321 2 کارشناسی علوم تربیتی 01 نرگس السادات بطحائیان هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1403/04/10 (08:00 - 10:00)
آشنایی با زبان سنسکریت 1222075 2 کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان های باستان 01 آرمان بختیاری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1403/03/29 (08:00 - 10:00)
آشنایی با شعر انگلیسی 1216200 2 کارشناسی زبان انگلیسی 01 مصطفی حسینی هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1403/03/30 (08:00 - 10:00)
آشنایی با علوم حدیث 1221104 2 کارشناسی الهیات 01 کرم سیاوشی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1403/04/13 (10:00 - 12:00)
آشنایی با قرآن کریم 1221103 2 کارشناسی الهیات 01 کرم سیاوشی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1403/04/02 (08:00 - 10:00)
آشنایی با محیط های ترجمه شفاهی 1216236 2 کارشناسی زبان انگلیسی 01 محمدهادی محمودی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آشنایی با محیط های ترجمه شفاهی 1216236 2 کارشناسی زبان انگلیسی 02 رضا طاهرخانی هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آشنایی زبان فارسی باستان و خط میخی 1228012 2 کارشناسی ایران شناسی 01 آرمان بختیاری هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1403/04/09 (08:00 - 10:00)
آشنائی با ادیان بزرگ 1221041 2 کارشناسی الهیات 01 محمدرضا فریدونی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1403/04/12 (08:00 - 10:00)
اصطلاحات عرفان ادبی 1221247 2 کارشناسی ارشد الهیات 01 اکبر عروتی موفق هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1403/04/09 (10:00 - 12:00)
اصول2 1221199 2 دکتری الهیات 01 محمد رضائی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1403/04/02 (10:00 - 12:00)
اصول یادگیری وتوسعه بزرگسالان(مدیریت آموزشی با رویکردآموزش سازمانی) ) 1219428 2 کارشناسی علوم تربیتی 01 فیروز نوری کلخوران هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1403/03/29 (10:00 - 12:00)
اصول فقه 1 1221050 4 کارشناسی الهیات 01 محمد رضائی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1403/04/02 (08:00 - 10:00)
اصول فقه1 1221208 2 کارشناسی ارشد الهیات 01 محمد رضائی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1403/04/11 (14:00 - 16:00)
اصول فقه 2 1215110 2 کارشناسی ارشد حقوق 02 احمد رضوانی مفرد هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1403/03/29 (10:00 - 12:00)
اصول فقه 2 1215110 2 کارشناسی ارشد حقوق 01 احمد رضوانی مفرد هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1403/03/29 (10:00 - 12:00)
اصول فقه2 1221213 2 کارشناسی ارشد الهیات 01 محمد رضائی هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1403/04/11 (08:00 - 10:00)
نمایش 21 - 40 از 4,152 نتیجه
از 208